Migliaia di turisti in Islanda per l'eruzione vulcanica

Le spettacolari immagini notturne