Milan-Arsenal, centro Milano presidiato ma pochi tifosi inglesi

Red-Mil