Nobel: per la fisica a Peebles, Mayor e Queloz

webinfo@adnkronos.com